Các dấu hiệu để nhận ra một website an toàn
GeoTrust Anti Malware Scanning


Phòng Kinh Doanh

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0973.907018 (Mr. Thịnh)

028.6268.0624 (Mr. Huy)

028.6268.0615 (Mr.Khanh)

Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
Skype Skype Skype

Quý khách mua số lượng, đối tác cung cấp giải pháp, đối tác triển khai, xin vui lòng gọi trực tiếp để có chính sách ưu đãi đặc biệt:

0903.935506 (Mr. Minh)

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi:

(+84.28) 6268 0611

0903.935506 (Mr. Minh)

Yahoo! Messenger Skype

Ngừng hỗ trợ SHA1 cho chứng thư số Code Signing

 

Theo tiêu chuẩn mới của tổ chức CA/B Forum, kể từ ngày 01/01/2021, tất cả các hãng CA đều phải ngừng cung cấp chứng thư số Code Signing SHA1. Theo đó thì keysize tối thiểu cũng nâng lên từ 2048bit lên 3072bit. 

Nhằm tuân thủ quy định của CA/B Forum, Derasoft cũng sẽ ngừng cung cấp chứng thư số Code Signing SHA1 kể từ ngày 01/12/2020.

Thông báo từ Digicert: https://knowledge.digicert.com/alerts/end-of-issuance-for-sha1-code-signing-certificates.html

Tham khảo Appendix A trong link bên sau: https://cabforum.org/wp-content/uploads/Baseline-Requirements-for-the-Issuance-and-Management-of-Code-Signing-Certificates.v.1.2.pdf